Vés al contingut
farmaciola

Farmacioles

Segons el Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball, tots els llocs de treball han de disposar de material per a primers auxilis. 

Actualment, la UVic té 59 farmacioles ubicades a diferents espais. 

a

Qui s'encarrega de vetllar que les farmacioles tinguin el material correcte?

Cada farmaciola té assignada una persona responsable que s’ocupa de revisar-la periòdicament i de sol·licitar, a l’Espai de Salut Laboral de la UVic-UCC, el material utilitzat o caducat per tal de reposar-lo en la major brevetat possible.

 

Què cal fer en cas d’emergència per lesió corporal?


Cal seguir les indicacions de la següent infografia

Quin és contingut de les farmacioles?

Totes les farmacioles estan equipades amb el següent material: 

 • Aigua oxigenada 
 • Alcohol 96º 
 • Esparadrap 
 • Pinces
 • Tisores
 • Iode 
 • 2 unitats de guants làtex (4u)
 • 15 compreses de 20x20 
 • 2 unitats de benes gassa de 5x5
 • 2 unitats de benes gassa de 5x7
 • 1 unitat de bena gasa 8x10
 • 1 unitat de bena Crepe 4x5
 • 10 unitats de tiretes de plàstic
 • 10 unitats sèrum fisiològic 5 ml
 • Manta tèrmica

*Algunes farmacioles també tenen una bossa de gel.
 


Compartir