Vés al contingut
canvi climàtic

Canvi climàtic

ODS 13. Acció climàtica
 • Integrar les accions contra el canvi climàtic en totes les polítiques (govern, economia, salut,..).
 • Implementar mesures d'adaptació als efectes del canvi climàtic.

 

Tenim el compromís de ser una universitat neutra en carboni per l'any 2040

Accions per assolir l'objectiu
 • Calcular anualment les emissions de gasos d'efecte hivernacle i implementar accions per reduir-les.
 • Reduir les emissions en els desplaçaments.
 • Dur a terme campanyes informatives a la comunitat universitària.

Introducció
 • El canvi climàtic és un dels principals problemes ambientals en el context actual, potenciat en gran part per l'increment d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. Per fer-hi front, seguint el criteri de sostenibilitat, un dels objectius estratègics del projecte Ecocampus és aconseguir unes infraestructures que no generin emissions de CO2, el principal responsable de l'efecte hivernacle. El diòxid de carboni prové de la combustió de combustibles fòssils (carbó, petroli i gas natural) i, en el cas de la UVic-UCC, les emissions són directes (consums energètics entre altres factors) i indirectes (mobilitat).
Accions fetes
 • Càlcul i memòria d'Emissions de gasos d’efecte hivernacle (2007-2021), juntament amb la consultoria ambiental Lavola.
  • Un 58% de les emissions corresponen als desplaçaments in itinere.
  • Un 34% associades al consum de gas natural.
  • La resta es reparteixen entre compra de béns i serveis i dels viatges corporatius.

 

 • Adhesió (any 2014) i renovació anual al Programa d'Acords Voluntaris (PAV) que promou l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Anualment es proposa i es duu a terme una acció de reducció d'emissions GEH:
  • Any 2014-2015: «Instal·lació de LEDS a l'espai de Formació Contínua de l'edifici F i a les zones comunes de l'edifici C».
  • Any 2015-2016: «Instal·lació de LEDS a les zones comunes de l'edifici Torre dels Frares».
  • Any 2017-2018: «Instal·lació de LEDS a la part nova de la Casa de Convalescència (Rectorat i FUB)».
  • Any 2018-2019: «Instal·lació de plaques d'autoconsum a l'edifici Torre dels Frares» i «Renovació del sistema d'aigua calenta als vestidors de l'edifici F per un sistema d'aerotèrmia».
  • Any 2019-2020: «Instal·lació de plaques d'autoconsum a la coberta de l'edifici F», «Instal·lació de LEDS al primer pis de l'edifici B» i «Canvi a LEDS a la Sala Polivalent».
  • Any 2020-2021: «Substitució d'una caldera de gas de l'edifici TF per una altra de més eficient» i «Adquisició d'una furgoneta elèctrica per als desplaçaments del personal de Serveis Generals».
  • Any 2022-2023: «Implementació de la 2a fase d'e-mobilitat: disposició d'e-patinets i e-bicicletes per al personal treballador per a la macromobilitat».

 

 • Declaració de la UVic-UCC sobre emergència climàtica. Compromisos:
  • Objectius 2025:
   • Reduir un 5% del pes total de residus generats respecte el 2019.
   • El 10% de l'energia consumida en el Campus Vic provingui de les plaques fotovoltaiques instal·lades.
   • El 5% dels desplaçaments corporatius es facin en vehicles de zero emissions de CO2.


Compartir