Vés al contingut
entorn natural

Entorn natural

ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.

   

Les ciutats ocupen un 3% del planeta però representen entre un 60 i un 80% del consum d'energia i el 75% d'emissions de carboni.

Accions per assolir l'objectiu
 • Promoció de mètodes de transport més sostenibles (a peu, vehicles elèctrics, transport públic,..).
 • Incentivació de l'ús del vehicle compartit.
 • Dotar d'equipament segur per a bicicletes i patinets.
 • Creació d'espais verds.
 • Col·laboració amb entitats socials de la comarca.

Introducció
 • Els espais naturals són un element clau per aconseguir un campus sostenible i integrat dins la ciutat de Vic. El campus ciutat, d'una extensió de 45.000 m2, engloba zones verdes del municipi i confronta amb altres, com l'anella verda de la ciutat.
 • L'anella verda és un circuit natural que envolta la ciutat que recorre punts de valor natural, paisatgístic, històric i cultural. El recorregut, amb una distància de 32km, passa per la llera dels rius de la ciutat, Gurri i Mèder, i permet descobrir el patrimoni arquitectònic, com ara masies, esglésies i fonts en un entorn natural. El Campus Vic, per proximitat, permet accedir fàcilment a aquest circuit i promoure l'activitat física acompanyada de l'educació ambiental i cultural de la ciutat de Vic.
 • Al Campus, els espais verds, que representen un total de 8.017,19 m2, són espais de lleure que permeten el descans en el dia a dia.
Accions fetes
 • Col·locació de jardineres al pati interior del campus Miramarges i a les terrasses dels edificis C, D i E.
 • Adequació dels celoberts dels edificis C, D i E.
 • Adequació de la zona verda de l'entorn de la caseta (edifici G).
 • Redacció del Manual del Servei de Jardineria, en col·laboració amb l'empresa social TAC Osona.
 • Creació del Jardí Miquel Martí i Pol
 • Campus lliure de fum.

 

Parc SM
Cel obert TF
Jardí Miquel Martí i Pol
Jardí Miquel Martí i Pol
Jardí Miquel Martí i Pol
Campus lliure de fum


Compartir