Vés al contingut
placa solar

Energies renovables

Objectiu 7. Energia neta i assequible
 • Garantir que totes les persones tinguin accés als serveis energètics i incrementar el flux d'energia verda.
 • Augmentar la proporció d'energies renovables, l'eficiència energètica, la investigació i la promoció de la inversió en infraestructures energètiques i tecnologies netes.

Accions per assolir l'objectiu
 • Impulsar actuacions per millorar el rendiment energètic.
 • Millorar l'eficiència energètica dels edificis.
 • Implantar o substituir les calderes o xarxes de calor amb biomassa.
 • Implantar instal·lacions solars fotovoltaiques amb règim d'autoconsum com una mesura d'estalvi i eficiència energètica.
 • Fomentar la reducció dels desplaçaments amb vehicles privats i de combustibles fòssils i promoure els desplaçaments amb transports menys contaminants.

Introducció

L'aposta per les energies renovables permet una reducció d'emissions dels gasos d'efecte hivernacle així com una disminució del consum en el subministrament energètic. Al campus Vic tenim plaques fotovoltaiques, les quals permeten captar la radiació solar i transformar-la en energia elèctrica.

Accions fetes
 • Instal·lació d'energia solar tèrmica com a reforç d'un acumulador centralitzat d'aigua calenta sanitària que funciona per aerotèrmia (genera 4 kw de potència per cada kW de consum elèctric). Dona subministrament a diferents espais de l'edifici B.
 •  Instal·lació d'energia d'aerotèrmia a l'edifici de la Torre dels Frares.
 • Presentació als Fons Next Generation per a l'ampliació de l'actual instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a la coberta de l'edifici F.
 • Estudi de viabilitat d'instal·lació d'energia solar fotovoltaica a tots els edificis del Campus Vic.
 • Estudi d'implantació d'energia solar fotovoltaica a les cobertes dels edificis B, C, D, E, Casa de Convalescència i ampliació de les actuals a l'F i Torre dels Frares.
 • Instal·lació d'energia solar fotovoltaica:

 


 

1

Nom de la instal·lació: TF1

Ubicació: coberta de l'edifici de la Torre dels Frares

Any: 2004

Núm. de mòduls: 20


2

Nom de la instal·lació: TF2

Ubicació: coberta de l’edifici de la Torre dels Frares

Any: 2018

Núm. de mòduls: 92

Potència màxima: 25 kWp


3

Nom de la instal·lació: MM1

Ubicació: pati de Miramarges

Any: 2016

Núm. de mòduls: 12

Potència màxima: 3 kWp


4

Nom de la instal·lació: MM2

Ubicació: coberta de l'edifici F de Miramarges

Any: 2019

Núm. de mòduls: 36

Potència màxima: 11,880 kWp


5

Nom de la instal·lació: CB1

Ubicació: coberta de l'edifici de Can Baumann

Any: 2021

Núm. de mòduls: 49

Potència màxima: 20 kWp


 
 
5 instal·lacions de plaques fotovoltaiques
209 mòduls
60 kWp
7 % del total d'energia consumida al Campus Vic (any 2022)

 


Compartir