Vés al contingut
1

Reconeixements mèdics

El personal treballador de la Fundació Universitària Balmes té dret a realitzar-se el reconeixement mèdic, en funció dels riscos associats al seu lloc de treball, i segons l’article 22 de la llei, 31/95 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

Els reconeixements mèdics formen part de la vigilància de la salut individual de la UVic-UCC. 

2

En què consisteixen els reconeixements mèdics?

Contingut bàsic:

  • Història laboral, situació actual, hàbits.
  • Test de Goldberg adaptat: avaluació de la salut mental.
  • Exploració física bàsica: inspecció general, auscultació cardiorespiratòria, exploració abdominal.
  • Proves instrumentals bàsiques: biometria, tensió arterial, agudesa visual, otoscòpia. 

Contingut específic

En funció del lloc de treball, s'estableixen unes exploracions determinades. 

Analítica

Eritròcits, Hemoglobina, Hematòcrit, Leucòcits, Fórmula Leucocitària, Plaquetes, Glucosa, Colesterol, GOT, GPT, Gamma GT, Creatinina, Urea, Anàlisi d'Orina.

El contingut dels reconeixements mèdics es dues a terme segons els protocols sanitaris estipulats en la Planificació de les Activitats Sanitàries de la Fundació Universitària Balmes. 

 

Qui fa els reconeixements mèdics?

La unitat mèdica d'Eix Prevenció, l'empresa amb la qual tenim contractada la vigilància de la salut.

Aquesta unitat mèdica està formada per: 

  • Un/a infermer/a
  • Un/a metge/essa

Qui pot sol·licitar els reconeixements mèdics?

El personal treballador de la Fundació Universitària Balmes (PAS i PDI).

Els reconeixements mèdics són de caràcter voluntari. 

En quines situacions es pot sol·licitar el reconeixement mèdic?

El reconeixement mèdic es pot sol·licitar en tres situacions:

  • Reconeixement inicial: noves incorporacions, personal treballador que ja fa temps que s'ha incorporat, però que no se n'ha fet mai cap o personal que ha canviat les seves tasques i que aquestes poden comportar riscos per a la salut. 
  • Reconeixement periòdic: després del primer reconeixement, la unitat mèdica estableix la periodicitat del següent reconeixement. 
  • Reconeixement després d'incorporar-se d'una baixa mèdica. 

 

Com es pot demanar una cita?

Qualsevol persona que es vulgui fer un reconeixement inicial o un reconeixement després d'incorporar-se d'una baixa mèdica, ha d'enviar un missatges a revisio.medica@uvic.cat i se li facilitarà la informació corresponent. 

Les persones que s'hagin fet un reconeixement previ, tindran una periodicitat de reconeixement establerta i ja rebran un avís amb les indicacions a seguir per demanar cita. 

 

Quan i com s'obtenen els resultats?

En un màxim de 10 dies després del reconeixement mèdic, l'usuari rep un correu electrònic amb un codi per descarregar-se els resultats a través del portal web d'Eix Prevenció.

On es fan els reconeixements mèdics?

A l'Espai de Salut Laboral de la UVic-UCC, situat a l'edifici G de Miramarges (Campus Vic). 

També hi ha l'opció de demanar cita per fer el reconeixement mèdic al consultori de Vic d'Eix Prevenció o en algun dels centres concertats d'altres poblacions de Catalunya. 

Quants reconeixements mèdics fem?

Tenint en compte les dades dels darrers anys (2021, 2022 i 2023), de mitjana es duen a terme 182 reconeixement/any. 


Compartir