Vés al contingut
Emergències

Emergències

Gestionem i coordinem la prevenció d'emergències: Plans d'Autoprotecció, Plans d'Emergències, formacions i informacions..

Actualment tenim implantat:

  • Pla d'Autoprotecció de Miramarges i la Torre dels Frares.

En fase d'elaboració:

  • Pla d'Autoprotecció de Can Bauman.
  • Pla d'Emergències de La Farinera.
  • Pla d'Emergències de Casa de Convalescència.
  • Pla d'Emergències a El Remei.

Extinció d'incendis

Què és un Pla d'Autoprotecció?

Un Pla d'Autoprotecció (PAU) és conjunt de mesures implantades en cas de situació de risc en unes infraestructures, destinades a preveure, prevenir i controlar el risc, així com donar resposta adequada a les emergències i garantir la integració d’aquestes actuacions a les del sistema públic.

Cada PAU té el seu equip d'emergències:

  • Cap d'emergències
  • Cap + equip d'intervenció
  • Cap + equip d'evacuació i confinament
  • Cap + equip de centre de control, comunicació i alarma
  • Cap + equip de primers auxilis


Compartir