Vés al contingut
SMART CAMPUS

Smart Campus

ODS 9. Indústria. Innovació. Infraestructures.
 • Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.
 • Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat.

Accions per assolir l'objectiu
 • Impulsar la transició energètica i assolir models energètics eficients.
 • Implementar plans de resiliència de les infraestructures, que permetin afrontar i millorar l'eficiència de la seva resposta davant impactes d'origen natural, humà o tecnològic.
 • Planificar les infraestructures de telecomunicacions d'acord amb les necessitats i els interessos de connectivitat dels equipaments que facilitin la implantació de serveis de ciutat intel·ligent.

Introducció
 • Smart Campus (campus intel·ligent), provinent del concepte Smart City, és una tendència innovadora de planificació estratègica de la gestió i el funcionament integrat de les infraestructures i instal·lacions en què es dona especial importància a l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, el confort i la seguretat dels usuaris, l'eficiència i la sostenibilitat.
 • Aquest model de gestió centralitzat funciona des de l'any 2011 i serveix de marca de referència per a les noves construccions i/o instal·lacions. Gràcies a aquest model s'ha implementat una gestió diària i detallada per tal d'aconseguir un estalvi notable en el funcionament de les infraestructures i instal·lacions (subministraments, consums, recursos humans, etc.). S'ha reduït el temps de resposta a les incidències i ha augmentat la detecció anticipada de problemes, ja que es reben avisos a temps real per diferents canals de comunicació.
 • Aquest nou model està compost per un software que serveix de base transversal, al qual es van integrant:
  • Senyals tècnics (renovacions d'aire, calefaccions, il·luminació, sensors, etc.)
  • Control de càmeres de videovigilància
  • Alarma d'incendis
  • Gestió i control d'accessos
  • Alarma d'intrusió
 • Aquesta plataforma permet una gestió diària de tots els senyals integrats, amb la qual cosa se'n millora l'eficiència i el control.
Accions fetes
 • Transformació de les infraestructures i instal·lacions actuals, de manera progressiva, cap a unes infraestructures modernes, sostenibles i intel·ligents.
 • Implementació d'una gestió diària i detallada per tal d'aconseguir un estalvi econòmic en la gestió diària de l'Àrea.
 • Reestructuració dels recursos humans. Cessió de smartphones al personal de Serveis Generals.
 • Nou software de gestió integral (BMS) als edificis de Can Baumann i UManlleu.
Resultats aconseguits
 • Augment del rendiment dels recursos humans fruit de la reducció de tasques manuals i rutinàries de manteniment de les instal·lacions, així com també de l'ampliació del camp d'actuació de les tasques de Serveis Generals.
 • Millora del temps de resposta en casos d'incidències i la detecció anticipada de problemes.
 • Ús de canals d'informació per enviar els avisos a temps real (whatsapp, redbooth, sms, e-mails…).
 • Disponibilitat d'un punt de control de vigilància 24h, tant virtual com físic, que permet actuar més ràpidament en la resolució d'incidències.
 • Augment del confort i la qualitat de les infraestructures.

 


Compartir