Vés al contingut
consum responsable

Consum responsable

ODS 12. Consum i producció responsables
 • Garantir una gestió correcta dels residus inevitables.
 • Actuar de forma més sostenible i transparent.
 • Impulsar polítiques de contractació i d'impuls a la conscienciació social sobre el desenvolupament i estils de vida sostenibles

 

Accions per assolir l'objectiu
 • Implantar l'Estratègia de prevenció de residus.
 • Seguir les 4 R: Repensar, reduir, reutilitzar i reciclar.
 • Vetllar per la prevenció i minimització de residus.
 • Introduir criteris de compra verda en les licitacions.
 • Vetllar per la compra de productes de proximitat.

 


Introducció

El consum responsable pretén promoure el consum de productes i serveis de manera responsable, mitjançant les polítiques de compra verda, la valoració de l'impacte ambiental de proximitat, el cicle de vida dels productes, la petjada ecològica, la reutilització i el reciclatge dels béns materials, temes socials, etc. Es tracta del consum que, en l'opció de compra, tria la que té menys impacte negatiu, ambiental i econòmic.

 


Accions fetes
 • En tots els concursos posats en marxa s'han tingut presents criteris de compra verda:
  • Concurs d'equipaments informàtics
  • Concurs d'equipaments de mobiliari
  • Concurs de prestació del servei de neteja extern
  • Concurs per a la redacció de l'edifici de CAFE
 • Utilització de pintures ecològiques per als treballs de manteniment dels edificis
 • Col·laboració amb empreses socials de l'entorn per a la realització de tasques de manteniment i consergeria (pintura, jardineria, trasllats, etc.)
 • Donació de material vell a entitats sense ànim de lucre per ajudar a dur a terme les seves activitats
 • Gestió de compra centralitzada del paper A4 i A3: reciclat i amb certificacions ambientals
 • Gestió de compra centralitzada de gots de cartró, amb certificació ambiental.
 • Disposició de 2 màquines d'autoservei amb productes saludables, en col·laboració amb La Cuina de Sant Tomàs.

 

Plàstic Zero
 • L'objectiu d'aquesta campanya és l'eliminació d'envasos d'un sol ús, com ara les ampolles d'aigua de plàstic o els gots de cartró, a les sales d'actes i altres espais de reunions.  Consta de disposar a cada espai d'un kit amb gerres de vidre, a omplir amb les aixetes de filtre de carbó actiu dels UCoworking office, gots de vidre i posavasos reutilitzables. 
 • Totes les sales d'actes ja tenen implantant aquest sistema de reutilització i properament també s'aplicarà a altres espais com les secretaries de centre. 
 • Aquesta acció s'ha pogut dur a terme gràcies a la col·laboració amb Osonament - Fundació Areté, en la gestió de recollida, rentat i retorn del material net al seu lloc.

 

plàstic zero
plàstic zero
plàstic zero


Compartir